Економски параметри

ПЗУ Аптеки Еурофарм во изминатите години бележи значајни економски резултати. Годишниот промет на фирмата во изминатиот шестгодишен период бележи постојан раст кој се движиво границите од 12 до 33%.

Економски раст придонесе компанијата ПЗУ аптеки Еурофарм  постојано да расте и на листата на 200 најуспешни компании во Република Македонија. Во 2014 година бевме рангирани на 159 место, во 2015 година на 142 место и во 2016 година на 101 место на најуспешни компании во Република Македонија.