Економски параметри

  • 2017: 25 300 000 €
  • 2018: 26 096 628 €

Рангирање
„200 Најголеми и Најуспешни“

ПЗУ Аптеки Еурофарм во изминатите години бележи значајни економски резултати. Годишниот промет на фирмата во изминатиот шестгодишен период бележи постојан раст кој се движиво границите од 12 до 33%.

Економски раст придонесе компанијата ПЗУ аптеки Еурофарм  постојано да расте и на листата на 200 најуспешни компании во Република Македонија. Во 2014 година бевме рангирани на 159 место, во 2015 година на 142 место и во 2016 година на 101 место на најуспешни компании во Република Македонија.